Stichting Oude Hollandse Kerken


De kerk van Jisp is sinds 2006 eigendom van de
Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK).
De SOHK is opgericht in 1975. De doelstelling van
de stichting is het behoud van monumentale kerkgebouwen
in de provincies Noord- en Zuid-Holland en het bevorderen
van de belangstelling voor deze monumenten.
De SOHK heeft thans tien kerken in eigendom, waarvan negen
in de provincie Noord-Holland.
Deze kerkgebouwen staan in Beets, Beverwijk, Haringhuizen, Jisp, Kwadijk,
Oosthuizen, Oudendijk, Schermerhorn, Westzaan en Rotterdam-Delfshaven.

Kostbaar bezit, wie steunt?
Voor 25 euro per jaar steunt u de SOHK.
U kunt zich online aanmelden als donateur op www.sohk.nl .